• https://uueduudised.ee/arvamus/eesti-nagu-kasahstan-reformierakonna-valitsetav-riik-on-postsovjetlik-mitte-laanelik/
  https://uueduudised.ee/arvamus/eesti-nagu-kasahstan-reformierakonna-valitsetav-riik-on-postsovjetlik-mitte-laanelik/
  UUEDUUDISED.EE
  Eesti nagu Kasahstan: Reformierakonna valitsetav riik on postsovjetlik, mitte läänelik - Uued Uudised
  Reformierakonna valitsemise stiil, kus Kaja Kallas on võimu nimel koos krimikahtlusega erakonnaga teinud kaporatuuri võimupöördega ühe valitsuse, siis nad nurka visanud ja võtnud järgmised puudlid, meenutab väga Ida-Euroopat ja endist Nõukogude Liitu. Ehk siis on Reformierakond loonud postsovjetliku valitsemisstiili.
  Meeldib
  1
  0 Kommentaari 0 Jagamist 1513 Vaatamist
 • PM kirjutab: Kas me oleksime linnugripi pandeemiaks valmis?
  Peame ju olema, kui terroriorganisatsioon WHO seda ette näeb.
  https://www.pulss.eu/posts/37368
  PM kirjutab: Kas me oleksime linnugripi pandeemiaks valmis? Peame ju olema, kui terroriorganisatsioon WHO seda ette näeb. https://www.pulss.eu/posts/37368
  Monitor - WHO Tedros: me peame valmistuma potentsiaalseks...
  WHO Tedros: me peame valmistuma potentsiaalseks linnugripi H5N1 pandeemiaks ----Kui oleksite jälginud Political Moonsi tööd, oleksite juba teadnud, et see on tulemas... SILMAD PUNNI https://politicalmoonshine.com sisaldab hulgaliselt tõenditel põhinevaid...
  0 Kommentaari 0 Jagamist 5432 Vaatamist
 • TOHOHH PÜSS LAHTI: Tartus elav inglane bussis nähtust: kas see on postsovetlik mõtteviis, et lapsed vanuritele istet ei paku?
  TOHOHH PÜSS LAHTI: Tartus elav inglane bussis nähtust: kas see on postsovetlik mõtteviis, et lapsed vanuritele istet ei paku?
  Haha
  1
  1 Kommentaari 0 Jagamist 8876 Vaatamist
 • Sorose rahvusvaheliste võrgustike ja Facebookiga seotud Holger Roonemaa Ekspress Meediast valmistab ette artiklit, et teostada minu suhtes "faktikontrolli". Allpool on toodud esile temalt laekunud küsimused ja täna minu poolt saadetud vastused. Selguse huvides olgu ühtlasi mainitud, et end ajakirjanikeks pidavate isikute poolt mulle küsimuste saatmist ei käsitle ma mitte kunagi eraviisilise korrespondentsina, sest see ei ole seda. Kui sa saadad mulle kirja küsimustega, et nõuda minult avalikustamisele kuuluvaid vastuseid, siis kuuluvad ka sinu küsimused avalikustamisele.
  * * *
  From: Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee>
  Subject: Küsimused Ekspress Meedialt
  Date: 15. April 2021 at 13:20:07 EEST
  To: "varro.vooglaid@saptk.ee" <varro.vooglaid@saptk.ee>
  Tere hr Vooglaid.
  Eesti Päevaleht käsitleb faktikontrollis nelja Teie poolt Facebookis avaldatud postitust seoses läinud nädalal Toompeal toimunud meeleavaldustega ja covid-19 pandeemiaga sel kevadtalvel.
  Pakume võimalust anda postitustele omapoolne kommentaar.
  Küsimused on järgnevad:
  1. Politsei toob bussid meeleavaldajate äraviimiseks
  1) Milliselt bussifirmalt anonüümse helistaja info tuli?
  2) Millega põhjendas anonüümne helistaja, et jagab infot Teile, aga mitte kellelegi teisele?
  3) Miks otsustasite Teie seda kohe FB-s edasi jagada?
  https://www.facebook.com/photo?fbid=4112033798814975&set=a.347689811916078
  2. Politsei saab igaühe telefoni pealt kuulata
  1) Millel põhineb väide, et politsei saab peaaegu kõigi inimeste taskus istuvaid mobiiltelefone positsioneerida ja pealt kuulata [ja seeläbi teada, mis kodudes tegelikult toimub]?
  2) Millel põhineb väide, et patrullpolitseinikud saavad inimeste telefone positsioneerida?
  https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4076930272325328
  3. Keegi suri 10 min pärast vaktsiini haiglas, asi lükati kalevi alla
  1) Milliselt tuttavalt selline info tuli?
  2) Millises haiglas intsident juhtus ja millal?
  3) Miks otsustasite selle siiski avaldada Facebookis, kui asja tõelevastavust pole võimalik kontrollida?
  4) Miks kirjutasite, et võime olla tunnistajaks kuritegelikule kinnimätsimisele?
  5) Milline vastus tuli Teie päringule Terviseametilt/Ravimiametilt?
  6) Miks seda vastust pole avaldatud või postitust korrigeeritud?
  https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4047834025234953
  4. Noor ema nägi EMOs, kuidas covid-haigeid polegi
  1) Kes oli see noor väikelapse ema, kes ühes Tallinna EMOs nägi praktiliselt tühja ruumi?
  2) Miks otsustasite selle jutu FB-s avaldada?
  3) Miks otsustasite seda juttu Facebookis jagada? Mis eesmärki see kandis?
  https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4033554216662934
  Palume võimalusel täna õhtuks teada anda, kas on huvi vastuseid saata.
  Tänades,
  Holger Roonemaa
  Ekspress Meedia uuriv toimetus
  * * *
  From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee>
  Subject: Re: Küsimused Ekspress Meedialt
  Date: 16. April 2021 at 09:24:12 EEST
  To: Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee>
  Tere!
  Vastuseks Teie esitatud küsimustele võin öelda järgmist.
  Punkt 1. Teade bussi või busside tellimisest meeleavalduste tarvis tuli mulle anonüümseks jääda soovinud allikast, nagu ma ka oma postituses ütlesin, mistõttu ei ole mul võimalik täpsemat infot anda, isegi kui tahaksin seda teha. Seejuures toonitasin oma postituses selgelt, et tegu on täpselt sellega, millega ma väitsin tegu olevat – mulle esitatud väitega, mille paikapidavust ei oska ma hinnata. Kirjutasin: "Vastab see jutt tõele või mitte, ma ei tea. Igal juhul saab näha, mis tänaseks välja mõeldakse, kui eile välja toodud sidumisvahenditega märulipolitseinikest, tõkendaedadest, politseikoertest, sireenidega politseibussidega rahvast läbi sõitmisest, inimeste ebaseaduslikust kinnipidamisest, ebaseaduslike korralduste andmisest (nt mitte kasutada loosungeid) ning üleüldisest ahistamisest ja hirmutamisest veel ei piisanud." Pidades silmas neid meetmeid, mida pühapäeval [politsei poolt] rakendati ja millele eelnevalt tsiteeritus osutasin, siis ei olnuks sugugi ebatõenäoline, et võimuliialdustes lükatakse sisse veel üks täiendav käik. Miks jagati infot just minuga, seda ei oska ma öelda, aga ilmselt seetõttu, et olin juba meeleavaldustel nähtud politsei võimuliialduste suhtes avalikult kriitiliselt sõna võtanud. Kas infot jagati ka kellegi teisega, seda ma samuti ei tea. Laekunud infot otsustasin Facebookis jagada, et selle tõele vastavuse korral vähendada osutatud stsenaariumi teostumise tõenäosust. Ühtlasi juhin tähelepanu, et juba pühapäeval viibis Toompeal Toomkiriku esisel platsil terve rida politsei käsutuses olnud busse, mille hulgas oli ka üks suur buss. Milliste võimalike otstarvete jaoks see seal viibis, seda ei oska ma kahjuks öelda. Soovi korral saanuks kindlasti ka sellega inimesi minema vedada ja juba nähtud võimuliialdusi silmas pidades ei pea ma sugugi võimatuks, et niisugust võimalust ka kaaluti. Seda enam, et mitmed inimesed ju peetigi õigusvastaselt ja naeruväärsetel ettekäänetel kinni ning veeti minema või pandi politseibussi kongi istuma.
  Punkt 2. Mobiiltelefonide positsioneerimise ja pealtkuulamise tehniline võimalikkus on fakt, millele võite näiteks Kapost kinnistust paluda. Kui palju, kelle poolt ja millistel asjaoludel seda võimalust kasutatakse, selle üle võime tavakodanikena vaid spekuleerida. Et patrullpolitseinikel on võimalik saada jooksvat infot inimeste viibimise kohta nende mobiiltelefoni paiknemisandmete alusel, seda olen kuulnud vahetult patrullis käivalt politseinikult, kes on mulle rääkinud, kuidas just selle info alusel on nii mõnigi korrarikkuja õnnestunud kiiresti üles leida ja kinni pidada.
  Punkt 3. Info laekus tuttavalt, kes ei ole nõus tema isiku avaldamisega. Täpsemaid asjaolusid ei saa ma kahjuks jagada, kuna seda ei soovinud inimene, kellelt info pärineb – sest tema hinnangul tõmbaks nende asjaolude esile tulemine ringi sedavõrd koomale, et pole enam raske välja selgitada, kellelt info pärineb. Omalt poolt rõhutasin, et info tuleks sellest hoolimata avalikustada, aga ei ole minu võimuses sundida kedagi seda tegema. Facebookis kirjutasin väga selgelt, et mina ei saa kinnitada, et info on tõene, aga esile otsustasin selle tuua just selleks, et mobiliseerida väidete paikapidavuse kontrollimiseks ka ajakirjanikke, kel on niisuguseks tööks rohkem kogemusi ja ka autoriteeti. Mulle teadaolevalt pole keegi asja vastu huvi tundnud. Mis puutub vastusesse minu teabenõudele, siis Ravimiametilt see tõepoolest mõnda aega tagasi laekus – Ravimiametilt, sest Terviseamet edastas minu teabenõude neile, ise vastamata –, aga paraku ma ei ole jõudnud selle esile toomisega veel tegeleda. Asi on jäänud ootele paljuski seetõttu, et Ravimiameti vastus on väga üldist laadi ning olulisemale osale minu poolt esitatud konkreetsetest küsimustest ei ole reaalselt vastatud. Asjaga peaks edasi tegelema, et saada konkreetsetele küsimustele konkreetsed vastused.
  Punkt 4. See inimene ei soovi, et ma tema isiku avalikustaksin. Aga Teie küsimus ei ole siiras, kuna ma tean, et Tema isik on Teile niigi teada ning et Teile on teada ka muud selle juhtumi asjaolud, mida olen vahendanud täpselt nii, nagu need minuni jõudsid, midagi juurde mõtlemata või moonutamata. Facebookis otsustasin sellest kirjutada, kuna mulle jäi täiesti arusaamatuks, miks pidi politsei sel viisil inimesega psühholoogilist survet avaldades ühendust võtma, olgugi et ta ei pannud toime ühtegi õigusrikkumist ega ohustanud kellegi elu, tervist ega vara. Minu hinnangul ei peaks politsei sedasi inimeste psühholoogilise töötlemisega tegelema.
  [Üks mitte-asjakohane, teist teemat puudutav lõik.]
  Kõike head!
  Varro Vooglaid
  Sorose rahvusvaheliste võrgustike ja Facebookiga seotud Holger Roonemaa Ekspress Meediast valmistab ette artiklit, et teostada minu suhtes "faktikontrolli". Allpool on toodud esile temalt laekunud küsimused ja täna minu poolt saadetud vastused. Selguse huvides olgu ühtlasi mainitud, et end ajakirjanikeks pidavate isikute poolt mulle küsimuste saatmist ei käsitle ma mitte kunagi eraviisilise korrespondentsina, sest see ei ole seda. Kui sa saadad mulle kirja küsimustega, et nõuda minult avalikustamisele kuuluvaid vastuseid, siis kuuluvad ka sinu küsimused avalikustamisele. * * * From: Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee> Subject: Küsimused Ekspress Meedialt Date: 15. April 2021 at 13:20:07 EEST To: "varro.vooglaid@saptk.ee" <varro.vooglaid@saptk.ee> Tere hr Vooglaid. Eesti Päevaleht käsitleb faktikontrollis nelja Teie poolt Facebookis avaldatud postitust seoses läinud nädalal Toompeal toimunud meeleavaldustega ja covid-19 pandeemiaga sel kevadtalvel. Pakume võimalust anda postitustele omapoolne kommentaar. Küsimused on järgnevad: 1. Politsei toob bussid meeleavaldajate äraviimiseks 1) Milliselt bussifirmalt anonüümse helistaja info tuli? 2) Millega põhjendas anonüümne helistaja, et jagab infot Teile, aga mitte kellelegi teisele? 3) Miks otsustasite Teie seda kohe FB-s edasi jagada? https://www.facebook.com/photo?fbid=4112033798814975&set=a.347689811916078 2. Politsei saab igaühe telefoni pealt kuulata 1) Millel põhineb väide, et politsei saab peaaegu kõigi inimeste taskus istuvaid mobiiltelefone positsioneerida ja pealt kuulata [ja seeläbi teada, mis kodudes tegelikult toimub]? 2) Millel põhineb väide, et patrullpolitseinikud saavad inimeste telefone positsioneerida? https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4076930272325328 3. Keegi suri 10 min pärast vaktsiini haiglas, asi lükati kalevi alla 1) Milliselt tuttavalt selline info tuli? 2) Millises haiglas intsident juhtus ja millal? 3) Miks otsustasite selle siiski avaldada Facebookis, kui asja tõelevastavust pole võimalik kontrollida? 4) Miks kirjutasite, et võime olla tunnistajaks kuritegelikule kinnimätsimisele? 5) Milline vastus tuli Teie päringule Terviseametilt/Ravimiametilt? 6) Miks seda vastust pole avaldatud või postitust korrigeeritud? https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4047834025234953 4. Noor ema nägi EMOs, kuidas covid-haigeid polegi 1) Kes oli see noor väikelapse ema, kes ühes Tallinna EMOs nägi praktiliselt tühja ruumi? 2) Miks otsustasite selle jutu FB-s avaldada? 3) Miks otsustasite seda juttu Facebookis jagada? Mis eesmärki see kandis? https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4033554216662934 Palume võimalusel täna õhtuks teada anda, kas on huvi vastuseid saata. Tänades, Holger Roonemaa Ekspress Meedia uuriv toimetus * * * From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee> Subject: Re: Küsimused Ekspress Meedialt Date: 16. April 2021 at 09:24:12 EEST To: Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee> Tere! Vastuseks Teie esitatud küsimustele võin öelda järgmist. Punkt 1. Teade bussi või busside tellimisest meeleavalduste tarvis tuli mulle anonüümseks jääda soovinud allikast, nagu ma ka oma postituses ütlesin, mistõttu ei ole mul võimalik täpsemat infot anda, isegi kui tahaksin seda teha. Seejuures toonitasin oma postituses selgelt, et tegu on täpselt sellega, millega ma väitsin tegu olevat – mulle esitatud väitega, mille paikapidavust ei oska ma hinnata. Kirjutasin: "Vastab see jutt tõele või mitte, ma ei tea. Igal juhul saab näha, mis tänaseks välja mõeldakse, kui eile välja toodud sidumisvahenditega märulipolitseinikest, tõkendaedadest, politseikoertest, sireenidega politseibussidega rahvast läbi sõitmisest, inimeste ebaseaduslikust kinnipidamisest, ebaseaduslike korralduste andmisest (nt mitte kasutada loosungeid) ning üleüldisest ahistamisest ja hirmutamisest veel ei piisanud." Pidades silmas neid meetmeid, mida pühapäeval [politsei poolt] rakendati ja millele eelnevalt tsiteeritus osutasin, siis ei olnuks sugugi ebatõenäoline, et võimuliialdustes lükatakse sisse veel üks täiendav käik. Miks jagati infot just minuga, seda ei oska ma öelda, aga ilmselt seetõttu, et olin juba meeleavaldustel nähtud politsei võimuliialduste suhtes avalikult kriitiliselt sõna võtanud. Kas infot jagati ka kellegi teisega, seda ma samuti ei tea. Laekunud infot otsustasin Facebookis jagada, et selle tõele vastavuse korral vähendada osutatud stsenaariumi teostumise tõenäosust. Ühtlasi juhin tähelepanu, et juba pühapäeval viibis Toompeal Toomkiriku esisel platsil terve rida politsei käsutuses olnud busse, mille hulgas oli ka üks suur buss. Milliste võimalike otstarvete jaoks see seal viibis, seda ei oska ma kahjuks öelda. Soovi korral saanuks kindlasti ka sellega inimesi minema vedada ja juba nähtud võimuliialdusi silmas pidades ei pea ma sugugi võimatuks, et niisugust võimalust ka kaaluti. Seda enam, et mitmed inimesed ju peetigi õigusvastaselt ja naeruväärsetel ettekäänetel kinni ning veeti minema või pandi politseibussi kongi istuma. Punkt 2. Mobiiltelefonide positsioneerimise ja pealtkuulamise tehniline võimalikkus on fakt, millele võite näiteks Kapost kinnistust paluda. Kui palju, kelle poolt ja millistel asjaoludel seda võimalust kasutatakse, selle üle võime tavakodanikena vaid spekuleerida. Et patrullpolitseinikel on võimalik saada jooksvat infot inimeste viibimise kohta nende mobiiltelefoni paiknemisandmete alusel, seda olen kuulnud vahetult patrullis käivalt politseinikult, kes on mulle rääkinud, kuidas just selle info alusel on nii mõnigi korrarikkuja õnnestunud kiiresti üles leida ja kinni pidada. Punkt 3. Info laekus tuttavalt, kes ei ole nõus tema isiku avaldamisega. Täpsemaid asjaolusid ei saa ma kahjuks jagada, kuna seda ei soovinud inimene, kellelt info pärineb – sest tema hinnangul tõmbaks nende asjaolude esile tulemine ringi sedavõrd koomale, et pole enam raske välja selgitada, kellelt info pärineb. Omalt poolt rõhutasin, et info tuleks sellest hoolimata avalikustada, aga ei ole minu võimuses sundida kedagi seda tegema. Facebookis kirjutasin väga selgelt, et mina ei saa kinnitada, et info on tõene, aga esile otsustasin selle tuua just selleks, et mobiliseerida väidete paikapidavuse kontrollimiseks ka ajakirjanikke, kel on niisuguseks tööks rohkem kogemusi ja ka autoriteeti. Mulle teadaolevalt pole keegi asja vastu huvi tundnud. Mis puutub vastusesse minu teabenõudele, siis Ravimiametilt see tõepoolest mõnda aega tagasi laekus – Ravimiametilt, sest Terviseamet edastas minu teabenõude neile, ise vastamata –, aga paraku ma ei ole jõudnud selle esile toomisega veel tegeleda. Asi on jäänud ootele paljuski seetõttu, et Ravimiameti vastus on väga üldist laadi ning olulisemale osale minu poolt esitatud konkreetsetest küsimustest ei ole reaalselt vastatud. Asjaga peaks edasi tegelema, et saada konkreetsetele küsimustele konkreetsed vastused. Punkt 4. See inimene ei soovi, et ma tema isiku avalikustaksin. Aga Teie küsimus ei ole siiras, kuna ma tean, et Tema isik on Teile niigi teada ning et Teile on teada ka muud selle juhtumi asjaolud, mida olen vahendanud täpselt nii, nagu need minuni jõudsid, midagi juurde mõtlemata või moonutamata. Facebookis otsustasin sellest kirjutada, kuna mulle jäi täiesti arusaamatuks, miks pidi politsei sel viisil inimesega psühholoogilist survet avaldades ühendust võtma, olgugi et ta ei pannud toime ühtegi õigusrikkumist ega ohustanud kellegi elu, tervist ega vara. Minu hinnangul ei peaks politsei sedasi inimeste psühholoogilise töötlemisega tegelema. [Üks mitte-asjakohane, teist teemat puudutav lõik.] Kõike head! Varro Vooglaid
  0 Kommentaari 0 Jagamist 20295 Vaatamist
 • Saatsin hetk tagasi Politsei- ja Piirivalveamet
  ile alltoodud küsimused. Kõigi mõistlike eelduste kohaselt peaks kehtivas õiguses selguse loomine olema ka PPA huvides, mistõttu loodan, et vastused küsimustele laekuvad operatiivselt. Seejärel jagan Objektiivi vahendusel neid vastuseid ka avalikkusega, et inimesed oleks PPA seisukohtadest teadlikud. PALUN JAGAGE!
  * * *
  From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee>
  Subject: Küsimus
  Date: 14. April 2021 at 11:04:53 EEST
  To: pohja@politsei.ee
  Tere!
  Pöördun Teie poole mõne küsimusega portaalist Objektiiv, et luua selgust kehtivas õiguses ja teavitada Tallinnas toimuvatel meeleavaldustel osalevaid inimesi seadusest tulenevatest nõuetest.
  (1) Esiteks, palun viidet õiguslikule alusele, millele tuginedes on PPA arvanud lubatavaks loobuda Tallinnas toimuvatel meeleavaldustel viibivate politseinike poolt nimesiltide kandmisest ja asendada need nimesildid kodanike silmis täiesti anonüümseks jääda võimaldavate numbrimärkidega. Ehk täpsemalt palun viidet õiguslikule alusele, milles on fikseeritud, millistel tingimustel on politseinikel lubatud nimesiltide kandmisest hoiduda ja need numbrimärkidega asendada.
  (2) Teiseks, palun selgitust selle kohta, kas kodanikel, kelle poole ilma nimesildita politseinikud pöörduvad, nt nende isikusamasuse tuvastamiseks, on õigus nõuda, et politseinikud end nimeliselt identifitseeriksid? Kui ei ole, siis kuidas on võimalik veenduda, et tegu on päriselt politseiniku, mitte lihtsalt politsei vormiriietesse maskeerunud isikuga, kel ei ole õigust üheltki kodanikult mingeid isikuandmeid nõuda?
  (3) Kolmandaks, palun vastust küsimusele, millisele õiguslikule alusele toetub PPA Põhja prefektuuri poolt Facebookis väljendatud seisukoht (https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/posts/3895277397186117), justkui oleks registreeritud avalikul koosolekul lubatud ilma helitehnikat kasutamata musitseerida (nt laulda või pilli mängida), registreerimata avalikul koosolekul aga mitte? Vastuseks palun viidet konkreetse õigusakti konkreetsele normile.
  (Selle küsimuse taustana olgu selgituseks mainitud, et ilmselgelt ei ole asjakohane viidatud Põhja prefektuuri postituses tehtud osutus (https://www.tallinn.ee/.../Tanavamuusiku-tanavaesineja...) Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korrale. Nagu te kindlasti teate, on avalik üritus vastavalt korrakaitse seaduse paragrahvile 58 lg 3 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004#para58) vaid niisugune avalikkusele avatud sündmus, “mis ei ole avalik koosolek". Ehk kui tegu on avaliku koosolekuga, mida Tallinnas toimuvad meelevaldused endast kindlasti kujutavad (KorS § 58 lg 2: "Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust”), siis ei saa nende raames toimuvad muusikalised etteasted põhimõtteliselt olla käsitletud avaliku üritusena, mis omakorda tähendab, et nende suhtes ei saa kohaldada avaliku ürituse korraldamist reguleerivat linnavalitsuse määrust (mis ütleb ju isegi paragrahvis 1 lg 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/430032017010#para1), et “määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tallinna linnas” ning mis lisab paragrahvis 2 lg 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/430032017010#para2), et “avalik üritus on üritus korrakaitseseaduse § 58 lõike 3 tähenduses.”)
  (4) Neljandaks, palun vastust küsimusele sellest, kas PPA jagab korrakaitse seaduse paragrahvi 32 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004#para32) tõlgendust, mille kohaselt on politseinikel õigus nõuda (meeleavaldusel osalevatelt) inimestelt nende isikuandmeid üksnes juhul, "kui see on vajalik ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks”? Ehk kas on õige järeldada, et kui puudub põhjus kahtlustada isikuid korrarikkumises või teiste inimeste või nende vara ohustamises, siis ei ole politseil õigus inimeste isikusamasust tuvastada?
  (5) Viiendaks, kas PPA hinnangul eksisteerib õiguslik alus, mis lubab politseinikel keelata registreerimata meeleavaldustel loosungite kasutamise? Kui eksisteerib, siis palun konkreetset viidet vastavale õigusnormile.
  (6) Kuuendaks, kui registreerimata meeleavaldused on PPA hinnagul vastavalt korrakaitse seaduse paragrahvis 67 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004#para67) sätestatule põhimõtteliselt lubatud – nagu nii siseminister kui ka mitmed PPA esindajad on korduvalt avalikult kinnitanud –, siis kas kodanikel on lubatud esitada avalikke üleskutseid sellistel avalikel koosolekutel osalemiseks, lähtudes eeldusest, et neid koosolekud peetakse kooskõlas kehtiva õigusega?
  (7) Seitsmendaks, kas kõik Tallinnas toimuvatel meeleavaldustel viibivad politseinikud on siinsetele küsimustele vastuseks antud PPA seisukohtadest selgelt teadlikud? Või võib olla, et osadele politseinikele on PPA poolt antud kehtiva õiguse kohta selgitusi, mis ei ole siinsetele küsimustele vastuseks antud seisukohtadega kooskõlas?
  Loodan, et vastate küsimustele operatiivselt, sest kindlasti on kodanike seas võimalikult kiiresti kehtiva õiguse osas selguse loomine – millisest eesmärgist siinne pöördumine lähtub – ka politsei huvides, tagamaks kodanike tegutsemist kooskõlas kehtiva õigusega ja vähendamaks seega võimalikke erimeelsusi, vaidlusi või konflikte politseiga.
  Lugupidamisega
  Varro Vooglaid
  Portaal Objektiiv
  Saatsin hetk tagasi Politsei- ja Piirivalveamet ile alltoodud küsimused. Kõigi mõistlike eelduste kohaselt peaks kehtivas õiguses selguse loomine olema ka PPA huvides, mistõttu loodan, et vastused küsimustele laekuvad operatiivselt. Seejärel jagan Objektiivi vahendusel neid vastuseid ka avalikkusega, et inimesed oleks PPA seisukohtadest teadlikud. PALUN JAGAGE! * * * From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee> Subject: Küsimus Date: 14. April 2021 at 11:04:53 EEST To: pohja@politsei.ee Tere! Pöördun Teie poole mõne küsimusega portaalist Objektiiv, et luua selgust kehtivas õiguses ja teavitada Tallinnas toimuvatel meeleavaldustel osalevaid inimesi seadusest tulenevatest nõuetest. (1) Esiteks, palun viidet õiguslikule alusele, millele tuginedes on PPA arvanud lubatavaks loobuda Tallinnas toimuvatel meeleavaldustel viibivate politseinike poolt nimesiltide kandmisest ja asendada need nimesildid kodanike silmis täiesti anonüümseks jääda võimaldavate numbrimärkidega. Ehk täpsemalt palun viidet õiguslikule alusele, milles on fikseeritud, millistel tingimustel on politseinikel lubatud nimesiltide kandmisest hoiduda ja need numbrimärkidega asendada. (2) Teiseks, palun selgitust selle kohta, kas kodanikel, kelle poole ilma nimesildita politseinikud pöörduvad, nt nende isikusamasuse tuvastamiseks, on õigus nõuda, et politseinikud end nimeliselt identifitseeriksid? Kui ei ole, siis kuidas on võimalik veenduda, et tegu on päriselt politseiniku, mitte lihtsalt politsei vormiriietesse maskeerunud isikuga, kel ei ole õigust üheltki kodanikult mingeid isikuandmeid nõuda? (3) Kolmandaks, palun vastust küsimusele, millisele õiguslikule alusele toetub PPA Põhja prefektuuri poolt Facebookis väljendatud seisukoht (https://www.facebook.com/pohjaprefektuur/posts/3895277397186117), justkui oleks registreeritud avalikul koosolekul lubatud ilma helitehnikat kasutamata musitseerida (nt laulda või pilli mängida), registreerimata avalikul koosolekul aga mitte? Vastuseks palun viidet konkreetse õigusakti konkreetsele normile. (Selle küsimuse taustana olgu selgituseks mainitud, et ilmselgelt ei ole asjakohane viidatud Põhja prefektuuri postituses tehtud osutus (https://www.tallinn.ee/.../Tanavamuusiku-tanavaesineja...) Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korrale. Nagu te kindlasti teate, on avalik üritus vastavalt korrakaitse seaduse paragrahvile 58 lg 3 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004#para58) vaid niisugune avalikkusele avatud sündmus, “mis ei ole avalik koosolek". Ehk kui tegu on avaliku koosolekuga, mida Tallinnas toimuvad meelevaldused endast kindlasti kujutavad (KorS § 58 lg 2: "Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust”), siis ei saa nende raames toimuvad muusikalised etteasted põhimõtteliselt olla käsitletud avaliku üritusena, mis omakorda tähendab, et nende suhtes ei saa kohaldada avaliku ürituse korraldamist reguleerivat linnavalitsuse määrust (mis ütleb ju isegi paragrahvis 1 lg 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/430032017010#para1), et “määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tallinna linnas” ning mis lisab paragrahvis 2 lg 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/430032017010#para2), et “avalik üritus on üritus korrakaitseseaduse § 58 lõike 3 tähenduses.”) (4) Neljandaks, palun vastust küsimusele sellest, kas PPA jagab korrakaitse seaduse paragrahvi 32 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004#para32) tõlgendust, mille kohaselt on politseinikel õigus nõuda (meeleavaldusel osalevatelt) inimestelt nende isikuandmeid üksnes juhul, "kui see on vajalik ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks”? Ehk kas on õige järeldada, et kui puudub põhjus kahtlustada isikuid korrarikkumises või teiste inimeste või nende vara ohustamises, siis ei ole politseil õigus inimeste isikusamasust tuvastada? (5) Viiendaks, kas PPA hinnangul eksisteerib õiguslik alus, mis lubab politseinikel keelata registreerimata meeleavaldustel loosungite kasutamise? Kui eksisteerib, siis palun konkreetset viidet vastavale õigusnormile. (6) Kuuendaks, kui registreerimata meeleavaldused on PPA hinnagul vastavalt korrakaitse seaduse paragrahvis 67 (https://www.riigiteataja.ee/akt/103032021004#para67) sätestatule põhimõtteliselt lubatud – nagu nii siseminister kui ka mitmed PPA esindajad on korduvalt avalikult kinnitanud –, siis kas kodanikel on lubatud esitada avalikke üleskutseid sellistel avalikel koosolekutel osalemiseks, lähtudes eeldusest, et neid koosolekud peetakse kooskõlas kehtiva õigusega? (7) Seitsmendaks, kas kõik Tallinnas toimuvatel meeleavaldustel viibivad politseinikud on siinsetele küsimustele vastuseks antud PPA seisukohtadest selgelt teadlikud? Või võib olla, et osadele politseinikele on PPA poolt antud kehtiva õiguse kohta selgitusi, mis ei ole siinsetele küsimustele vastuseks antud seisukohtadega kooskõlas? Loodan, et vastate küsimustele operatiivselt, sest kindlasti on kodanike seas võimalikult kiiresti kehtiva õiguse osas selguse loomine – millisest eesmärgist siinne pöördumine lähtub – ka politsei huvides, tagamaks kodanike tegutsemist kooskõlas kehtiva õigusega ja vähendamaks seega võimalikke erimeelsusi, vaidlusi või konflikte politseiga. Lugupidamisega Varro Vooglaid Portaal Objektiiv
  0 Kommentaari 0 Jagamist 20212 Vaatamist
 • AGA MIS NEIL ENAM KAOTADA ON?
  See tänane valitsus, kamp oravaid, vähemalt nii kohalik jõugupealik neid kutsub, sealhulgas "sõna on vaba" taskulambi vilgutajate ja dressi väristajate kontor A. Weizenbergi tänavalt ning kuulekad ametnikud süvariigist (ega neil seal eriti vahet ei olegi, üks ALDE kõik) ON LÖÖNUD KARTMA!
  Nad on aru saama hakanud, et see tee mille nad omast tarkusest ja kehvade nõuannete tõttu kunagi valinud on jookseb kraavi, hävitab nende võimu jäädavalt. Nad on mõistnud, et rahvas tulebki tänavatele ja neil ei olegi nende vastu kedagi saata! Neil on vaja repressioone, et kuidagi jõuga oma võim kindlustada, see viimane mis neile jäänud on, nad on rohkem plindris kui te arvatagi oskate. See on üks põhjustest, miks algselt 7 aprillile kavandatud 347 SE (NETS) eelnõu teine lugemine suures saalis ära jäi.(see kuupäev oli lubatud veel mõni aeg tagasi Erki Savisaare RK seinal)
  Imestama ei pane ka mõttekaar, et just Jüri Ratas isiklikult käskis oma sisse töötatud kanalite kaudu inimesed Toompea platsilt ära ajada sest just temal on täna poliitiline karjäär kõige rohkem ohus ja küllap on tal põhjust karta ka turvalisuse pärast. Tema on see mees, kes sõlmis meie kõigi selja taga salapakti WHO-ga, üks 13 jaanuari riigipöörajatest, müüs maha Eesti rahva geeni ja terviseandmed, leppis kokku kohustusliku vaktsineerimise ja vaktsineerimispassi juurutamise. Muide memorandum kadus valitsuse kodulehelt sama saladuslikult kui sinna omalajal ilmus. Jüri Ratas ainuisiikuliselt kohtus teivas teab kellega Bilderbergide salajasel kohtumisel ja mitte keegi ei tea tänaseni millised korraldused ta sealt kaasa tõi.
  Süvariigil ja tema käsilastel on mida kaotada, rahva usaldus tänaste valitsejate osas on täielikult kadunud, võltsitagu neid reitinguid siis kuipalju tahes. Kas koroonaandmete salastamine oli vajalik seetõttu, et pandeemia on tegelikult lavastatud? E-valimiste võltsimine aastast 2004, vene oligarhhide rahapesu läbi Eestis resideeruvate Rootsi pankade miljardites, tuld saadetakse kustutama USAsse needsamad rahapesuga seotud pankurid, kustmaalt siis ikkagi rahva kannatus katkeb?
  JA KUI NÜÜD LÄHEBKI KÄEST? Inimesed kes oma rahva reetmisega seotud, on sunnitud siit riigist pagema või võtma vastu karistuse kõrgeima määra riigi reetmise eest.
  Vägagi tasub tähelepanu pöörata sellele, mis toimub täna Toompeal. Meeleavaldajad Toompeal kannavad plakateid, millel on paljud võimupoliitikud seostatud politseiriigi loomisega ja eestlaste maha müümisega, Need poliitikud arvatavasti just väga õnnelikud selle üle ei ole ja sooviksid väga, et neid plakateid rahvas pidevalt ei näeks. Et need plakatid ja lamemaalased-marslased oleks Toompealt kadunud, välismeedia silma alt.
  Süvariik on alati spontaanset protesti kartnud ja muretsenud selle pärast, kuidas see väljapoole paistab. See on nende nõrk koht. Võttes arvesse seda, kuidas tänane korruptsioonikoalitsioon piirab Eestis demokraatlike vabadusi, sealhulgas sõnavabadust on neil põhjust kartmiseks küllaga. Kohe kohe on oodata veel suuremat suukorvistamist-meediatsensuuri (METS juba riigikogus arutlusel) ja pealetungi demokraatiale, sest neil ei ole lihtsalt teist võimalust, muidu laguneb kõik koost.
  https://www.err.ee/.../jaak-valge-sonavabadusest-ja...
  Nii et "lamemaalased" vaadake ja õppige kuidas neoliberalistlik korruptsioonivalitsus ALDE juhtimisel teil kõigil sõrmed sahtli vahele lööb, see on hea õppematerjal tulevikuks! Nurka surutud rott hammustab, alati!
  Politsei on astunud rahva vastu!
  https://www.facebook.com/100006219425523/posts/2836866169864003/
  Seega kärsahaisu on tunda nii Stenbockist kui Kadriorust.
  Ainus jõud, kes seisab Eestis ka tegelikult sõna-, südametunnistus-, kogunemis-, ja muude kodanikuvabaduste eest ongi EKRE!
  Kui nõustute siis jagage ka oma sõpradega.
  AGA MIS NEIL ENAM KAOTADA ON? See tänane valitsus, kamp oravaid, vähemalt nii kohalik jõugupealik neid kutsub, sealhulgas "sõna on vaba" taskulambi vilgutajate ja dressi väristajate kontor A. Weizenbergi tänavalt ning kuulekad ametnikud süvariigist (ega neil seal eriti vahet ei olegi, üks ALDE kõik) ON LÖÖNUD KARTMA! Nad on aru saama hakanud, et see tee mille nad omast tarkusest ja kehvade nõuannete tõttu kunagi valinud on jookseb kraavi, hävitab nende võimu jäädavalt. Nad on mõistnud, et rahvas tulebki tänavatele ja neil ei olegi nende vastu kedagi saata! Neil on vaja repressioone, et kuidagi jõuga oma võim kindlustada, see viimane mis neile jäänud on, nad on rohkem plindris kui te arvatagi oskate. See on üks põhjustest, miks algselt 7 aprillile kavandatud 347 SE (NETS) eelnõu teine lugemine suures saalis ära jäi.(see kuupäev oli lubatud veel mõni aeg tagasi Erki Savisaare RK seinal) Imestama ei pane ka mõttekaar, et just Jüri Ratas isiklikult käskis oma sisse töötatud kanalite kaudu inimesed Toompea platsilt ära ajada sest just temal on täna poliitiline karjäär kõige rohkem ohus ja küllap on tal põhjust karta ka turvalisuse pärast. Tema on see mees, kes sõlmis meie kõigi selja taga salapakti WHO-ga, üks 13 jaanuari riigipöörajatest, müüs maha Eesti rahva geeni ja terviseandmed, leppis kokku kohustusliku vaktsineerimise ja vaktsineerimispassi juurutamise. Muide memorandum kadus valitsuse kodulehelt sama saladuslikult kui sinna omalajal ilmus. Jüri Ratas ainuisiikuliselt kohtus teivas teab kellega Bilderbergide salajasel kohtumisel ja mitte keegi ei tea tänaseni millised korraldused ta sealt kaasa tõi. Süvariigil ja tema käsilastel on mida kaotada, rahva usaldus tänaste valitsejate osas on täielikult kadunud, võltsitagu neid reitinguid siis kuipalju tahes. Kas koroonaandmete salastamine oli vajalik seetõttu, et pandeemia on tegelikult lavastatud? E-valimiste võltsimine aastast 2004, vene oligarhhide rahapesu läbi Eestis resideeruvate Rootsi pankade miljardites, tuld saadetakse kustutama USAsse needsamad rahapesuga seotud pankurid, kustmaalt siis ikkagi rahva kannatus katkeb? JA KUI NÜÜD LÄHEBKI KÄEST? Inimesed kes oma rahva reetmisega seotud, on sunnitud siit riigist pagema või võtma vastu karistuse kõrgeima määra riigi reetmise eest. Vägagi tasub tähelepanu pöörata sellele, mis toimub täna Toompeal. Meeleavaldajad Toompeal kannavad plakateid, millel on paljud võimupoliitikud seostatud politseiriigi loomisega ja eestlaste maha müümisega, Need poliitikud arvatavasti just väga õnnelikud selle üle ei ole ja sooviksid väga, et neid plakateid rahvas pidevalt ei näeks. Et need plakatid ja lamemaalased-marslased oleks Toompealt kadunud, välismeedia silma alt. Süvariik on alati spontaanset protesti kartnud ja muretsenud selle pärast, kuidas see väljapoole paistab. See on nende nõrk koht. Võttes arvesse seda, kuidas tänane korruptsioonikoalitsioon piirab Eestis demokraatlike vabadusi, sealhulgas sõnavabadust on neil põhjust kartmiseks küllaga. Kohe kohe on oodata veel suuremat suukorvistamist-meediatsensuuri (METS juba riigikogus arutlusel) ja pealetungi demokraatiale, sest neil ei ole lihtsalt teist võimalust, muidu laguneb kõik koost. https://www.err.ee/.../jaak-valge-sonavabadusest-ja... Nii et "lamemaalased" vaadake ja õppige kuidas neoliberalistlik korruptsioonivalitsus ALDE juhtimisel teil kõigil sõrmed sahtli vahele lööb, see on hea õppematerjal tulevikuks! Nurka surutud rott hammustab, alati! Politsei on astunud rahva vastu! https://www.facebook.com/100006219425523/posts/2836866169864003/ Seega kärsahaisu on tunda nii Stenbockist kui Kadriorust. Ainus jõud, kes seisab Eestis ka tegelikult sõna-, südametunnistus-, kogunemis-, ja muude kodanikuvabaduste eest ongi EKRE! Kui nõustute siis jagage ka oma sõpradega.
  0 Kommentaari 0 Jagamist 20263 Vaatamist
 • Erakonna Eesti200 (loe: Interrinde teine tulemine) juht Kristina Kallas tegeleb oma sotsiaalmeedia seinal ja ajakirjanduses avaliku pahatahtliku laimukampaaniaga üksikisikust lapseootel väikelapse ema Triin Teramäe suunal, kelle juhitav poliitiliselt neutraalne kodanikuliikumine “Eesti kool on eesti keele kodu” seisab vastu Kallase vene-eesti segakoolide ehk Ühtse kooli tagurlikule, ENSV-likule poliitideoloogiale!
  Triin Teramäe avaldas postituse, kus väljendas pahameelt, et end integratsioonieksperdiks pidavast Kallasest oli paar päeva enne Eesti Vabariigi aastapäeva ETV+ eetris saade, kus Kristina Kallase ema rääkis uhkusega, et tema eesti keelt ei räägi, ja suurustas, kuidas tema mehe eestlastest suguvõsa on pidanud temaga rääkima vene keeles.
  “Millise sõnumi annab selline suhtumine ETV+ venekeelsetele vaatajatele? Olete tegijad, kui eesti keelt ei räägi, ja “kehtestasin end nii, et kõik rääkisid minuga vene keeles” nagu märkis Ljubov Kallas? On vastutustundetu ja häbiväärne ise end “eestimeelse” erakonna juhiks pidava inimese poolt edastada selline eestluse ja eesti keelele ja eestlastele solvav sõnum,” märgid Teramäe.
  Teramäe juhitud eesti koole kaitsva ja vene-eesti segakoolide poliitideoloogia vastu seisva kodanikuliikumise seisukohast on ka väga oluline, et Kristina Kallasest tehtud saatest tuli välja, et poliitikul on juba lasteaiast tõsised probleemid identiteediga. Nimelt on Kallas ise alati kinnitanud, et tuli poliitikasse, kuna soovib muuta Eesti haridussüsteemi ja kehtestada vene-eesti segakoolid. Teramäe postituses seisab: “Seega on igati mõistetav, et ta Kallas täna üritab hävitada Eesti rahvusriiki ja propageerib vene-eesti ehk Ühtseid segakoole, mis näeb ette ilma juurte ja identiteedita postsovjeetliku halli massi vorpimist. Tema identiteediprobleemist peab saama kõikide eesti ja vene laste probleem! Kellelgi ei tohi enam olla kultuuriidentiteeti ega oskust oma rahvust väärtustada – samamoodi nagu seda ei ole kunagi olnud Kristina Kallasel endal tema pere tragöödia tõttu – umbkeelne suurvene šovinistist ema ja eestlasest (väidetavalt kommunistist) isa.”
  “Inimene, kes on elanud 50 aastat Eestis ja on uhke selle üle, et ta ei oska eesti keelt ja näitab tugevusena asjaolu, et ta on suutnud sundida kõiki eestlasi rääkima endaga vene keeles, on kahjuks suurvene šovinistliku mentaliteedi kahetsusväärne kehastus,” sõnas Teramäe.
  Skandaalne on Teramäe hinnangul aga see, et Kristina Kallas ei ole siiani sellise avaliku eestivaenuliku propaganda saate eest Eesti Rahvusringhäälingus isegi vabandanud selleasemel asus poliitik partei seljatagusega jõupositsioonilt avalikult ründama ja pahatahtlikult ajakirjanduses laimama üksikisikust lapsevanemat, kes seisab eesti keele, eesti koolide ja eesti laste õiguste eest.
  Kristina Kallas on ka varasemalt Triin Teramäed avalikult rünnanud ja laimanud. Mais 2020, kui Teramäel ilmus Postimehes eesti koolide eest seisev artikkel “Okupatsiooni taaga lippu kandvad eesti lapsed”, nimetas Kallas tema poliitideoloogiale vastu seisvat Teramäed tema kirjutise tõttu ühe avaliku artikli postituse all “vaimselt tasakaalust väljas olevaks”.
  Täna ründab ja laimab poliitik ajakirjanduses lapsevanemat ilma häbita avalikult. Nimelt nimetab poliitik, kes ise soovib äärmusradikaalseid muudatusid Eesti hariduses läbi viia, millel pole ühtegi teadusuuringut ega toimivat eeskuju välismaal ja hävitada eesti koolid oma poliitideoloogiale viisakat debateerimist ja aastaid Euroopas kogetut ja õpitut välja tuua, argumenteeritud debatti poliitiku “verbaalseks rünnakuks” ja “ahistamiseks”.
  “Tegemist on kommunistliku ideoloogia võttega, kus maailmavaatelised vastased tasalülitati mõne nö “psühholoogilise diagnoosiga." See on poliitiku poolt pahatahtlik laim, mis tuntud poliitiku suust jättis Triin Teramäest paljudele inimestele eksitava mulje, rikkus tema au ja väärikust ja on kahjustanud tema mainet kolumnisti ja kodanikuliikumise eestvedajana,” sõnas Triin Teramäe õigusesindaja.
  Sadu lapsevanemaid, pedagooge ja teadlasi ühendava “Eesti kool on eesti keele kodu” eestvedaja Triin Teramäe plaanib poliitiku avalike rünnakute ja pahatahtliku laimu eest ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias kohtusse anda. Parteijuhi jõupositsioonilt julmad ja alandavad rünnakud poliitilise katuseta rasedate emade vastu ning tagakiusamine sellepärast, et tema ei jaga poliitiku partei poliitideoloogiat, on häbiväärne ja väärikale poliitikule lubamatud. Poliitikud peavad vastutama oma eeskuju, tegude ja sõnade eest!
  #Interrindeteinetulemine
  Erakonna Eesti200 (loe: Interrinde teine tulemine) juht Kristina Kallas tegeleb oma sotsiaalmeedia seinal ja ajakirjanduses avaliku pahatahtliku laimukampaaniaga üksikisikust lapseootel väikelapse ema Triin Teramäe suunal, kelle juhitav poliitiliselt neutraalne kodanikuliikumine “Eesti kool on eesti keele kodu” seisab vastu Kallase vene-eesti segakoolide ehk Ühtse kooli tagurlikule, ENSV-likule poliitideoloogiale! Triin Teramäe avaldas postituse, kus väljendas pahameelt, et end integratsioonieksperdiks pidavast Kallasest oli paar päeva enne Eesti Vabariigi aastapäeva ETV+ eetris saade, kus Kristina Kallase ema rääkis uhkusega, et tema eesti keelt ei räägi, ja suurustas, kuidas tema mehe eestlastest suguvõsa on pidanud temaga rääkima vene keeles. “Millise sõnumi annab selline suhtumine ETV+ venekeelsetele vaatajatele? Olete tegijad, kui eesti keelt ei räägi, ja “kehtestasin end nii, et kõik rääkisid minuga vene keeles” nagu märkis Ljubov Kallas? On vastutustundetu ja häbiväärne ise end “eestimeelse” erakonna juhiks pidava inimese poolt edastada selline eestluse ja eesti keelele ja eestlastele solvav sõnum,” märgid Teramäe. Teramäe juhitud eesti koole kaitsva ja vene-eesti segakoolide poliitideoloogia vastu seisva kodanikuliikumise seisukohast on ka väga oluline, et Kristina Kallasest tehtud saatest tuli välja, et poliitikul on juba lasteaiast tõsised probleemid identiteediga. Nimelt on Kallas ise alati kinnitanud, et tuli poliitikasse, kuna soovib muuta Eesti haridussüsteemi ja kehtestada vene-eesti segakoolid. Teramäe postituses seisab: “Seega on igati mõistetav, et ta Kallas täna üritab hävitada Eesti rahvusriiki ja propageerib vene-eesti ehk Ühtseid segakoole, mis näeb ette ilma juurte ja identiteedita postsovjeetliku halli massi vorpimist. Tema identiteediprobleemist peab saama kõikide eesti ja vene laste probleem! Kellelgi ei tohi enam olla kultuuriidentiteeti ega oskust oma rahvust väärtustada – samamoodi nagu seda ei ole kunagi olnud Kristina Kallasel endal tema pere tragöödia tõttu – umbkeelne suurvene šovinistist ema ja eestlasest (väidetavalt kommunistist) isa.” “Inimene, kes on elanud 50 aastat Eestis ja on uhke selle üle, et ta ei oska eesti keelt ja näitab tugevusena asjaolu, et ta on suutnud sundida kõiki eestlasi rääkima endaga vene keeles, on kahjuks suurvene šovinistliku mentaliteedi kahetsusväärne kehastus,” sõnas Teramäe. Skandaalne on Teramäe hinnangul aga see, et Kristina Kallas ei ole siiani sellise avaliku eestivaenuliku propaganda saate eest Eesti Rahvusringhäälingus isegi vabandanud selleasemel asus poliitik partei seljatagusega jõupositsioonilt avalikult ründama ja pahatahtlikult ajakirjanduses laimama üksikisikust lapsevanemat, kes seisab eesti keele, eesti koolide ja eesti laste õiguste eest. Kristina Kallas on ka varasemalt Triin Teramäed avalikult rünnanud ja laimanud. Mais 2020, kui Teramäel ilmus Postimehes eesti koolide eest seisev artikkel “Okupatsiooni taaga lippu kandvad eesti lapsed”, nimetas Kallas tema poliitideoloogiale vastu seisvat Teramäed tema kirjutise tõttu ühe avaliku artikli postituse all “vaimselt tasakaalust väljas olevaks”. Täna ründab ja laimab poliitik ajakirjanduses lapsevanemat ilma häbita avalikult. Nimelt nimetab poliitik, kes ise soovib äärmusradikaalseid muudatusid Eesti hariduses läbi viia, millel pole ühtegi teadusuuringut ega toimivat eeskuju välismaal ja hävitada eesti koolid oma poliitideoloogiale viisakat debateerimist ja aastaid Euroopas kogetut ja õpitut välja tuua, argumenteeritud debatti poliitiku “verbaalseks rünnakuks” ja “ahistamiseks”. “Tegemist on kommunistliku ideoloogia võttega, kus maailmavaatelised vastased tasalülitati mõne nö “psühholoogilise diagnoosiga." See on poliitiku poolt pahatahtlik laim, mis tuntud poliitiku suust jättis Triin Teramäest paljudele inimestele eksitava mulje, rikkus tema au ja väärikust ja on kahjustanud tema mainet kolumnisti ja kodanikuliikumise eestvedajana,” sõnas Triin Teramäe õigusesindaja. Sadu lapsevanemaid, pedagooge ja teadlasi ühendava “Eesti kool on eesti keele kodu” eestvedaja Triin Teramäe plaanib poliitiku avalike rünnakute ja pahatahtliku laimu eest ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias kohtusse anda. Parteijuhi jõupositsioonilt julmad ja alandavad rünnakud poliitilise katuseta rasedate emade vastu ning tagakiusamine sellepärast, et tema ei jaga poliitiku partei poliitideoloogiat, on häbiväärne ja väärikale poliitikule lubamatud. Poliitikud peavad vastutama oma eeskuju, tegude ja sõnade eest! #Interrindeteinetulemine
  0 Kommentaari 0 Jagamist 20388 Vaatamist
Reklaam