Sorose rahvusvaheliste võrgustike ja Facebookiga seotud Holger Roonemaa Ekspress Meediast valmistab ette artiklit, et teostada minu suhtes "faktikontrolli". Allpool on toodud esile temalt laekunud küsimused ja täna minu poolt saadetud vastused. Selguse huvides olgu ühtlasi mainitud, et end ajakirjanikeks pidavate isikute poolt mulle küsimuste saatmist ei käsitle ma mitte kunagi eraviisilise korrespondentsina, sest see ei ole seda. Kui sa saadad mulle kirja küsimustega, et nõuda minult avalikustamisele kuuluvaid vastuseid, siis kuuluvad ka sinu küsimused avalikustamisele.
* * *
From: Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee>
Subject: Küsimused Ekspress Meedialt
Date: 15. April 2021 at 13:20:07 EEST
To: "varro.vooglaid@saptk.ee" <varro.vooglaid@saptk.ee>
Tere hr Vooglaid.
Eesti Päevaleht käsitleb faktikontrollis nelja Teie poolt Facebookis avaldatud postitust seoses läinud nädalal Toompeal toimunud meeleavaldustega ja covid-19 pandeemiaga sel kevadtalvel.
Pakume võimalust anda postitustele omapoolne kommentaar.
Küsimused on järgnevad:
1. Politsei toob bussid meeleavaldajate äraviimiseks
1) Milliselt bussifirmalt anonüümse helistaja info tuli?
2) Millega põhjendas anonüümne helistaja, et jagab infot Teile, aga mitte kellelegi teisele?
3) Miks otsustasite Teie seda kohe FB-s edasi jagada?
https://www.facebook.com/photo?fbid=4112033798814975&set=a.347689811916078
2. Politsei saab igaühe telefoni pealt kuulata
1) Millel põhineb väide, et politsei saab peaaegu kõigi inimeste taskus istuvaid mobiiltelefone positsioneerida ja pealt kuulata [ja seeläbi teada, mis kodudes tegelikult toimub]?
2) Millel põhineb väide, et patrullpolitseinikud saavad inimeste telefone positsioneerida?
https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4076930272325328
3. Keegi suri 10 min pärast vaktsiini haiglas, asi lükati kalevi alla
1) Milliselt tuttavalt selline info tuli?
2) Millises haiglas intsident juhtus ja millal?
3) Miks otsustasite selle siiski avaldada Facebookis, kui asja tõelevastavust pole võimalik kontrollida?
4) Miks kirjutasite, et võime olla tunnistajaks kuritegelikule kinnimätsimisele?
5) Milline vastus tuli Teie päringule Terviseametilt/Ravimiametilt?
6) Miks seda vastust pole avaldatud või postitust korrigeeritud?
https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4047834025234953
4. Noor ema nägi EMOs, kuidas covid-haigeid polegi
1) Kes oli see noor väikelapse ema, kes ühes Tallinna EMOs nägi praktiliselt tühja ruumi?
2) Miks otsustasite selle jutu FB-s avaldada?
3) Miks otsustasite seda juttu Facebookis jagada? Mis eesmärki see kandis?
https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4033554216662934
Palume võimalusel täna õhtuks teada anda, kas on huvi vastuseid saata.
Tänades,
Holger Roonemaa
Ekspress Meedia uuriv toimetus
* * *
From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee>
Subject: Re: Küsimused Ekspress Meedialt
Date: 16. April 2021 at 09:24:12 EEST
To: Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee>
Tere!
Vastuseks Teie esitatud küsimustele võin öelda järgmist.
Punkt 1. Teade bussi või busside tellimisest meeleavalduste tarvis tuli mulle anonüümseks jääda soovinud allikast, nagu ma ka oma postituses ütlesin, mistõttu ei ole mul võimalik täpsemat infot anda, isegi kui tahaksin seda teha. Seejuures toonitasin oma postituses selgelt, et tegu on täpselt sellega, millega ma väitsin tegu olevat – mulle esitatud väitega, mille paikapidavust ei oska ma hinnata. Kirjutasin: "Vastab see jutt tõele või mitte, ma ei tea. Igal juhul saab näha, mis tänaseks välja mõeldakse, kui eile välja toodud sidumisvahenditega märulipolitseinikest, tõkendaedadest, politseikoertest, sireenidega politseibussidega rahvast läbi sõitmisest, inimeste ebaseaduslikust kinnipidamisest, ebaseaduslike korralduste andmisest (nt mitte kasutada loosungeid) ning üleüldisest ahistamisest ja hirmutamisest veel ei piisanud." Pidades silmas neid meetmeid, mida pühapäeval [politsei poolt] rakendati ja millele eelnevalt tsiteeritus osutasin, siis ei olnuks sugugi ebatõenäoline, et võimuliialdustes lükatakse sisse veel üks täiendav käik. Miks jagati infot just minuga, seda ei oska ma öelda, aga ilmselt seetõttu, et olin juba meeleavaldustel nähtud politsei võimuliialduste suhtes avalikult kriitiliselt sõna võtanud. Kas infot jagati ka kellegi teisega, seda ma samuti ei tea. Laekunud infot otsustasin Facebookis jagada, et selle tõele vastavuse korral vähendada osutatud stsenaariumi teostumise tõenäosust. Ühtlasi juhin tähelepanu, et juba pühapäeval viibis Toompeal Toomkiriku esisel platsil terve rida politsei käsutuses olnud busse, mille hulgas oli ka üks suur buss. Milliste võimalike otstarvete jaoks see seal viibis, seda ei oska ma kahjuks öelda. Soovi korral saanuks kindlasti ka sellega inimesi minema vedada ja juba nähtud võimuliialdusi silmas pidades ei pea ma sugugi võimatuks, et niisugust võimalust ka kaaluti. Seda enam, et mitmed inimesed ju peetigi õigusvastaselt ja naeruväärsetel ettekäänetel kinni ning veeti minema või pandi politseibussi kongi istuma.
Punkt 2. Mobiiltelefonide positsioneerimise ja pealtkuulamise tehniline võimalikkus on fakt, millele võite näiteks Kapost kinnistust paluda. Kui palju, kelle poolt ja millistel asjaoludel seda võimalust kasutatakse, selle üle võime tavakodanikena vaid spekuleerida. Et patrullpolitseinikel on võimalik saada jooksvat infot inimeste viibimise kohta nende mobiiltelefoni paiknemisandmete alusel, seda olen kuulnud vahetult patrullis käivalt politseinikult, kes on mulle rääkinud, kuidas just selle info alusel on nii mõnigi korrarikkuja õnnestunud kiiresti üles leida ja kinni pidada.
Punkt 3. Info laekus tuttavalt, kes ei ole nõus tema isiku avaldamisega. Täpsemaid asjaolusid ei saa ma kahjuks jagada, kuna seda ei soovinud inimene, kellelt info pärineb – sest tema hinnangul tõmbaks nende asjaolude esile tulemine ringi sedavõrd koomale, et pole enam raske välja selgitada, kellelt info pärineb. Omalt poolt rõhutasin, et info tuleks sellest hoolimata avalikustada, aga ei ole minu võimuses sundida kedagi seda tegema. Facebookis kirjutasin väga selgelt, et mina ei saa kinnitada, et info on tõene, aga esile otsustasin selle tuua just selleks, et mobiliseerida väidete paikapidavuse kontrollimiseks ka ajakirjanikke, kel on niisuguseks tööks rohkem kogemusi ja ka autoriteeti. Mulle teadaolevalt pole keegi asja vastu huvi tundnud. Mis puutub vastusesse minu teabenõudele, siis Ravimiametilt see tõepoolest mõnda aega tagasi laekus – Ravimiametilt, sest Terviseamet edastas minu teabenõude neile, ise vastamata –, aga paraku ma ei ole jõudnud selle esile toomisega veel tegeleda. Asi on jäänud ootele paljuski seetõttu, et Ravimiameti vastus on väga üldist laadi ning olulisemale osale minu poolt esitatud konkreetsetest küsimustest ei ole reaalselt vastatud. Asjaga peaks edasi tegelema, et saada konkreetsetele küsimustele konkreetsed vastused.
Punkt 4. See inimene ei soovi, et ma tema isiku avalikustaksin. Aga Teie küsimus ei ole siiras, kuna ma tean, et Tema isik on Teile niigi teada ning et Teile on teada ka muud selle juhtumi asjaolud, mida olen vahendanud täpselt nii, nagu need minuni jõudsid, midagi juurde mõtlemata või moonutamata. Facebookis otsustasin sellest kirjutada, kuna mulle jäi täiesti arusaamatuks, miks pidi politsei sel viisil inimesega psühholoogilist survet avaldades ühendust võtma, olgugi et ta ei pannud toime ühtegi õigusrikkumist ega ohustanud kellegi elu, tervist ega vara. Minu hinnangul ei peaks politsei sedasi inimeste psühholoogilise töötlemisega tegelema.
[Üks mitte-asjakohane, teist teemat puudutav lõik.]
Kõike head!
Varro Vooglaid
Sorose rahvusvaheliste võrgustike ja Facebookiga seotud Holger Roonemaa Ekspress Meediast valmistab ette artiklit, et teostada minu suhtes "faktikontrolli". Allpool on toodud esile temalt laekunud küsimused ja täna minu poolt saadetud vastused. Selguse huvides olgu ühtlasi mainitud, et end ajakirjanikeks pidavate isikute poolt mulle küsimuste saatmist ei käsitle ma mitte kunagi eraviisilise korrespondentsina, sest see ei ole seda. Kui sa saadad mulle kirja küsimustega, et nõuda minult avalikustamisele kuuluvaid vastuseid, siis kuuluvad ka sinu küsimused avalikustamisele. * * * From: Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee> Subject: Küsimused Ekspress Meedialt Date: 15. April 2021 at 13:20:07 EEST To: "varro.vooglaid@saptk.ee" <varro.vooglaid@saptk.ee> Tere hr Vooglaid. Eesti Päevaleht käsitleb faktikontrollis nelja Teie poolt Facebookis avaldatud postitust seoses läinud nädalal Toompeal toimunud meeleavaldustega ja covid-19 pandeemiaga sel kevadtalvel. Pakume võimalust anda postitustele omapoolne kommentaar. Küsimused on järgnevad: 1. Politsei toob bussid meeleavaldajate äraviimiseks 1) Milliselt bussifirmalt anonüümse helistaja info tuli? 2) Millega põhjendas anonüümne helistaja, et jagab infot Teile, aga mitte kellelegi teisele? 3) Miks otsustasite Teie seda kohe FB-s edasi jagada? https://www.facebook.com/photo?fbid=4112033798814975&set=a.347689811916078 2. Politsei saab igaühe telefoni pealt kuulata 1) Millel põhineb väide, et politsei saab peaaegu kõigi inimeste taskus istuvaid mobiiltelefone positsioneerida ja pealt kuulata [ja seeläbi teada, mis kodudes tegelikult toimub]? 2) Millel põhineb väide, et patrullpolitseinikud saavad inimeste telefone positsioneerida? https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4076930272325328 3. Keegi suri 10 min pärast vaktsiini haiglas, asi lükati kalevi alla 1) Milliselt tuttavalt selline info tuli? 2) Millises haiglas intsident juhtus ja millal? 3) Miks otsustasite selle siiski avaldada Facebookis, kui asja tõelevastavust pole võimalik kontrollida? 4) Miks kirjutasite, et võime olla tunnistajaks kuritegelikule kinnimätsimisele? 5) Milline vastus tuli Teie päringule Terviseametilt/Ravimiametilt? 6) Miks seda vastust pole avaldatud või postitust korrigeeritud? https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4047834025234953 4. Noor ema nägi EMOs, kuidas covid-haigeid polegi 1) Kes oli see noor väikelapse ema, kes ühes Tallinna EMOs nägi praktiliselt tühja ruumi? 2) Miks otsustasite selle jutu FB-s avaldada? 3) Miks otsustasite seda juttu Facebookis jagada? Mis eesmärki see kandis? https://www.facebook.com/varro.vooglaid/posts/4033554216662934 Palume võimalusel täna õhtuks teada anda, kas on huvi vastuseid saata. Tänades, Holger Roonemaa Ekspress Meedia uuriv toimetus * * * From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee> Subject: Re: Küsimused Ekspress Meedialt Date: 16. April 2021 at 09:24:12 EEST To: Holger Roonemaa <holger.roonemaa@ekspressmeedia.ee> Tere! Vastuseks Teie esitatud küsimustele võin öelda järgmist. Punkt 1. Teade bussi või busside tellimisest meeleavalduste tarvis tuli mulle anonüümseks jääda soovinud allikast, nagu ma ka oma postituses ütlesin, mistõttu ei ole mul võimalik täpsemat infot anda, isegi kui tahaksin seda teha. Seejuures toonitasin oma postituses selgelt, et tegu on täpselt sellega, millega ma väitsin tegu olevat – mulle esitatud väitega, mille paikapidavust ei oska ma hinnata. Kirjutasin: "Vastab see jutt tõele või mitte, ma ei tea. Igal juhul saab näha, mis tänaseks välja mõeldakse, kui eile välja toodud sidumisvahenditega märulipolitseinikest, tõkendaedadest, politseikoertest, sireenidega politseibussidega rahvast läbi sõitmisest, inimeste ebaseaduslikust kinnipidamisest, ebaseaduslike korralduste andmisest (nt mitte kasutada loosungeid) ning üleüldisest ahistamisest ja hirmutamisest veel ei piisanud." Pidades silmas neid meetmeid, mida pühapäeval [politsei poolt] rakendati ja millele eelnevalt tsiteeritus osutasin, siis ei olnuks sugugi ebatõenäoline, et võimuliialdustes lükatakse sisse veel üks täiendav käik. Miks jagati infot just minuga, seda ei oska ma öelda, aga ilmselt seetõttu, et olin juba meeleavaldustel nähtud politsei võimuliialduste suhtes avalikult kriitiliselt sõna võtanud. Kas infot jagati ka kellegi teisega, seda ma samuti ei tea. Laekunud infot otsustasin Facebookis jagada, et selle tõele vastavuse korral vähendada osutatud stsenaariumi teostumise tõenäosust. Ühtlasi juhin tähelepanu, et juba pühapäeval viibis Toompeal Toomkiriku esisel platsil terve rida politsei käsutuses olnud busse, mille hulgas oli ka üks suur buss. Milliste võimalike otstarvete jaoks see seal viibis, seda ei oska ma kahjuks öelda. Soovi korral saanuks kindlasti ka sellega inimesi minema vedada ja juba nähtud võimuliialdusi silmas pidades ei pea ma sugugi võimatuks, et niisugust võimalust ka kaaluti. Seda enam, et mitmed inimesed ju peetigi õigusvastaselt ja naeruväärsetel ettekäänetel kinni ning veeti minema või pandi politseibussi kongi istuma. Punkt 2. Mobiiltelefonide positsioneerimise ja pealtkuulamise tehniline võimalikkus on fakt, millele võite näiteks Kapost kinnistust paluda. Kui palju, kelle poolt ja millistel asjaoludel seda võimalust kasutatakse, selle üle võime tavakodanikena vaid spekuleerida. Et patrullpolitseinikel on võimalik saada jooksvat infot inimeste viibimise kohta nende mobiiltelefoni paiknemisandmete alusel, seda olen kuulnud vahetult patrullis käivalt politseinikult, kes on mulle rääkinud, kuidas just selle info alusel on nii mõnigi korrarikkuja õnnestunud kiiresti üles leida ja kinni pidada. Punkt 3. Info laekus tuttavalt, kes ei ole nõus tema isiku avaldamisega. Täpsemaid asjaolusid ei saa ma kahjuks jagada, kuna seda ei soovinud inimene, kellelt info pärineb – sest tema hinnangul tõmbaks nende asjaolude esile tulemine ringi sedavõrd koomale, et pole enam raske välja selgitada, kellelt info pärineb. Omalt poolt rõhutasin, et info tuleks sellest hoolimata avalikustada, aga ei ole minu võimuses sundida kedagi seda tegema. Facebookis kirjutasin väga selgelt, et mina ei saa kinnitada, et info on tõene, aga esile otsustasin selle tuua just selleks, et mobiliseerida väidete paikapidavuse kontrollimiseks ka ajakirjanikke, kel on niisuguseks tööks rohkem kogemusi ja ka autoriteeti. Mulle teadaolevalt pole keegi asja vastu huvi tundnud. Mis puutub vastusesse minu teabenõudele, siis Ravimiametilt see tõepoolest mõnda aega tagasi laekus – Ravimiametilt, sest Terviseamet edastas minu teabenõude neile, ise vastamata –, aga paraku ma ei ole jõudnud selle esile toomisega veel tegeleda. Asi on jäänud ootele paljuski seetõttu, et Ravimiameti vastus on väga üldist laadi ning olulisemale osale minu poolt esitatud konkreetsetest küsimustest ei ole reaalselt vastatud. Asjaga peaks edasi tegelema, et saada konkreetsetele küsimustele konkreetsed vastused. Punkt 4. See inimene ei soovi, et ma tema isiku avalikustaksin. Aga Teie küsimus ei ole siiras, kuna ma tean, et Tema isik on Teile niigi teada ning et Teile on teada ka muud selle juhtumi asjaolud, mida olen vahendanud täpselt nii, nagu need minuni jõudsid, midagi juurde mõtlemata või moonutamata. Facebookis otsustasin sellest kirjutada, kuna mulle jäi täiesti arusaamatuks, miks pidi politsei sel viisil inimesega psühholoogilist survet avaldades ühendust võtma, olgugi et ta ei pannud toime ühtegi õigusrikkumist ega ohustanud kellegi elu, tervist ega vara. Minu hinnangul ei peaks politsei sedasi inimeste psühholoogilise töötlemisega tegelema. [Üks mitte-asjakohane, teist teemat puudutav lõik.] Kõike head! Varro Vooglaid
0 Kommentaari 0 Jagamist 20282 Vaatamist
Reklaam