Tingimused

RSS uudisvood on uudiste agregaator, mis koondab ühte kohta Eesti erinevate väljaannete RSS uudisvood.

Viibides RSS uudisvood veebikeskkonnas annate nõusoleku täita kõiki alljärgnevaid kasutamise tingimusi.

Kui te ei ole kasutamise tingimustega nõus, palume Teid lahkuda meie veebilehelt.

RSS uudisvood on õigus aeg-ajalt teha käesolevates tingimustes muudatusi. Tehtud muudatused avaldatakse lehel https://www.pulss.eu/page/terms ja jõustuvad avaldamise hetkest.

Kui te peale muudatuste tegemist jätkate veebilehe kasutamist, siis olete nõus tehtud muudatustega ja aktsepteerite neid.

Vastutusest loobumine

RSS uudisvood ei ole uudisteagentuur ega produtseeri oma materjale.

Kõik veebilehel avaldatud materjalid (tekstid, video- ning audiomaterjal, pildid jm.) on agregeeritud mitmelt väljaandjalt RSS-voogude teel. Kõik eelpooltoodud materjal kuulub selle avaldajale.

Seoses sellega ei vastuta RSS uudisvood veebilehel avaldatud materjalide eest.

Kui kasutate kõnealuseid materjale, siis teete seda omal vastutusel.

Samas ei võta RSS uudisvood endale vastutust mis tahes tagajärgede ja kahju eest, mis tuleneb veebilehe kasutamisest või veebilehel äratoodud teabest.